ارتباط با ما

آدرس :

 قزوین چهار راه سپه، ابتدای تهران قدیم، زیر زمین بانک کشاورزی، داخل کوی اسوه باشگاه نوین
شماره تماس :
۰۲۸-۳۳۵۶۰۸۱۴
 ۰۹۲۲۳۴۹۰۶۱۲
ایمیل :
info.qnsc@gmail.com